GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Eriva.shop

Tyto zásady nakládání s osobními údaji (dále jen „Zásady“) informují kupující a další návštěvníky internetového obchodu na webové adrese https://www.eriva.shop o získávání, uchování a zpracování jejich osobních údajů provozovatelem tohoto internetového obchodu, panem Marcinem Plenzler, IČO: 19261781, se sídlem Na Kohoutě 803/13, 400 10 Ústí nad Labem - Bukov (dále jen „provozovatel“).

Pro poskytování prodeji zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé Vaše osobní údaje, které nám sami poskytujete. Detaily zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („dále jen „GDPR“).

Tyto zásady jsou účinné od 1. 9. 2022 a jsou vydány za účelem splnění informační povinnosti provozovatele jako správce podle článku 13 a článku 14 GDPR.

 1. Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů v případě odeslání objednávky, uzavření kupní smlouvy

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte při tvorbě objednávky. Jedná se o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, popřípadě fakturační a doručovací adresu a číslo bankovního účtu.

Z jakého důvodu?

Na základě získaných údajů s Vámi můžeme dále jednat o uzavření kupní smlouvy, popřípadě Vaši objednávku rovnou akceptovat. Po uzavření kupní smlouvy jsou tyto údaje po uzavření kupní smlouvy nutné k řádnému plnění kupní smlouvy, zejména k dodání objednaného zboží. Prostřednictvím Vašich osobních údajů Vás také můžeme informovat o postupu dodání zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Po uzavření smlouvy se jedná o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud kupní smlouvou neuzavřeme, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

V případě uzavření kupní smlouvy Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jejího splnění a dále ještě po dobu 3 let od jejího uzavření.

 1. Zpracování osobních údajů za účelem splnění zákonných povinností provozovatele

Pokud u nás nakoupíte, budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu a číslo bankovního účtu.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací, pro účely prokázání udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a ukládáním cookies).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 3 roky a 3 měsíce od konce kalendářního roku, ve kterém byla uzavřena poslední kupní smlouva.

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste se přihlásili k odebíraní newsletteru, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílání našich novinek.

Obchodní sdělení Vám zasíláme také v případě, že jste u nás nakoupili a neodmítli jste zasílání našich obchodních sdělení.

Na základě jakého právního důvodu?

Pokud jste u nás dosud nenakoupili, tak na základě souhlasu podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste u nás nakoupili, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste zasílání newslettru při vytváření objednávky nebo kdykoliv později neodmítli. Vaše osobní údaje tedy v tomto případě zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem naplnění oprávněných zájmů provozovatele.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 2 let od Vašeho přihlášeni k odběru nebo posledního nákupu. Z rozesílání se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu info@eriva.shop nebo proklikem na odkaz v každém newsletteru. Při tvorbě objednávky také můžete odmítnout zasílání obchodních sdělení, které nám jinak zákon umožňuje.

 1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu provozovatele

Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mail zpracováváme také pro případ nutnosti vymáhání pohledávky a obrany v soudním či mimosoudním sporu.

Na základě jakého právního důvodu?

Vaše osobní údaje tedy v tomto případě zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem naplnění oprávněných zájmů provozovatele, zejména jeho právní ochrany.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Nejdéle po dobu 3 let ode dne kdy měl kupující naposledy plnit podle uzavřené smlouvy, nebo do doby skončení dříve zahájeného postupu, který má za následek stavění promlčecí doby.

 1. Kdo se k osobním údajům dostane?

Pro provoz internetového obchodu využíváme služeb třetích osob. Pokud těmto osobám poskytneme Vaše osobní údaje, zpracovávají je pouze pro účely řádného provozu internetového obchodu a nesmějí je využívat za jiným účelem.

Pro doručení zboží Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo poskytujeme těmto třetím osobám:

 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika.

 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 260 87 961, se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, Česká republika.

Uvedení dopravci mohou Vaše osobní údaje poskytnout dalším svým smluvním partnerům, kteří pro ně provádějí přepravní služby.

Pokud objednáte doručení zboží mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (dále jen „EU/EHP“), jsou osobní údaje adresáta v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo poskytnuty dopravci se sídlem v EU/EHP, který Vám bude sdělen v rámci uzavírání smlouvy společně s odkazem na jeho zásady zpracování osobních údajů či obdobný dokument. Výběr přepravce se sídlem v EU/EHP zajišťuje splnění povinnosti provozovatele zajistit náležitou ochranu zpracovávaným osobním údajům. Vyjmenované osobní údaje může vybraný přepravce předat mimo EU/EHP v souladu s GDPR, a to za účelem splnění smlouvy, tedy řádného dodání zboží adresátovi.

Mimo vyřizování Vašich objednávek Vaše osobní údaje poskytujeme:

 • provozovateli e-shopové platformy Upgates, společnost EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika.

 • společnosti podílející se na expedici plateb jako jsou banky a jiné platební instituce, a které zákazník užije při platbě kupní ceny při objednání zboží.

Vaše osobní údaje můžeme dále v rozsahu nezbytném pro zajištění služeb poskytnout třetím osobám, které pro internetový obchod vedou účetnictví (Pavla Klasová, IČO: 87467453, sídlo: Rooseveltovo náměstí 421, Teplice 41503) a daňové poradenství, poskytují právní služby nebo marketingové poradenství.

 1. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. K Vašim osobním údajům přistupujeme jako k důvěrným informacím a dbáme na jejich zabezpečení.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@eriva.shop.

 1. Pravidla používání cookies

Provozovatel internetového obchodu eriva.shop, paní Erika Vanyová, IČO: 19261781, se sídlem Poličanská 1487, 190 16 Praha – Újezd nad Lesy (dále jen „provozovatel“), na webové adrese https://www.eriva.shop využívá při poskytování svých služeb a zpřístupňování obsahu uživatelům webových stránek www.eriva.shop tzv. cookies.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Funkční cookies: Jsou povinné, nedají se zákazníkem deaktivovat. Jedná se o anonymní cookies sloužící ke správnému fungování systému, tzn.:

  • přihlášení uživatele,

  • aby mohl uživatel vložit zboží do košíku,

  • výběr dopravy a platby,

  • zadání dodacích údajů a dokončení objednávky.

 • Analytické cookies: Umožňují ukládání informací souvisejících s měřením výkonu e-shopu (počet a zdroje návštěv atd.) a reklamních kampaní.

 • Personalizované cookies: Slouží k ukládání informací souvisejících s personalizací, jako doporučení odpovídajících položek apod.

 • Reklamní cookies: Tyto cookies používá e-shop nebo jeho partneři, aby mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy na stránkách e-shopu a rovněž na stránkách třetích subjektů.

Upozorňujeme, že třetí strany (nejčastěji smluvní partneři provozovatele poskytující analytické a reklamní služby) mohou rovněž používat cookies umístěných na webové stránce a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. Provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu cookies třetích stran, které tyto cookies spravují.

Třetími stranami, které na našich webových stránkách umisťují své cookies jsou:

 • Meta Platforms Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/,

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas se zpracováním všech cookies (analytické, personalizované, reklamní) můžete vyjádřit jednoduše kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ na tzv. cookies liště, která na Vás vyskočí v dolní části webové stránky www.eriva.shop při Vaši první návštěvě této stránky nebo v případě, že jste se ke zpracování cookies při minulé návštěvě nevyjádřili.

Kliknutím na tlačítko „Nesouhlasím“ na tzv. cookies liště odmítnete souhlas se zpracováním analytických, personalizovaných a reklamních cookies. Funkční cookies můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Při odmítnutí souhlasu Vás můžeme opakovaně vyzvat k jeho udělení, což uděláme, jakmile uplyne doba, na kterou je ne/souhlas udělován.

Máte také možnost svůj souhlas se zpracováním cookies specifikovat, když na cookies liště kliknete na tlačítko „Nastavení“ můžete pomocí zaškrtávacích polí zvolit druh cookies (analytické, personalizované, funkční), s jejichž zpracování chcete dát souhlas. Kliknutím na text „více“ se můžete dozvědět více o jednotlivých druzích cookies. Kliknutím na odkaz „Pravidla používání cookies“ v textu nad zaškrtávacími políčky se Vám zobrazí výňatek pravidel používání cookies ze Zásad nakládání s osobními údaji. Svou volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko „Souhlasím s používáním vybraných souborů cookie.“ I v tomto kroku můžete kliknutím na tlačítko „Souhlasím s používáním všech cookies“ dát souhlas ke zpracování analytických, personalizovaných i reklamních cookies, nebo kliknutím na tlačítko „Odmítnout souhlas“ vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním těchto souborů cookies.

Odsouhlaseným cookies se nastaví platnost na 30 dnů. Tuto platnost lze zrušit odebráním souhlasu v nastavení cookies, které vyvoláte kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v patičce webové stránky www.eriva.shop nebo vymazáním cookies v prohlížeči.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Cookies jsou, s výjimkou těch funkčních, zpracovávány na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, jak bylo uvedeno výše. Tím není dotčena zákonnost využití cookies do doby jeho odvolání. Můžete také vznést námitku proti využívání cookies. Máte také veškerá práva, která Vám náleží podle Zásad zpracování osobních údajů.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává řadu práv týkajících se Vašich osobních údajů. Uplatnění práv můžete provést jakýmkoli vhodným způsobem, nejlépe e-mailem zaslaným na adresu info@eriva.shop.

Máte právo:

 • požadovat informace o svých osobních údajích a jejich zpracování,

 • na přístup ke svým osobním údajům,

 • vyžadovat kopii zpracovávaných osobních údajů (poskytnutí první kopie je zdarma, za další kopie je provozovatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek),

 • na opravu či doplnění neúplných osobních údajů,

 • na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 • na přenositelnost osobních údajů,

 • kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám ho poskytli, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Uplatnění práva na výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů a na vznesení námitky proti jejich zpracování nemusí být provozovatelem vždy vyhověno, protože pro realizaci takového Vašeho práva nejsou splněny zákonné podmínky (viz zejména čl. 17, 18, 20 a 21 GDPR).

Podmínky zpracování vašich údajů naleznete v souborech ke stažení níže.